โปรโมชั่น W88

การอัพเดท W88

  1. โปรโมชั่นและโบนัส จำกัดเพียงบุคคลคนเดียว , ครอบครัว, ที่อยู่ , อีเมลล์แอดดเดรส , เบอร์โทรศัพท์ , บัญชีธนาคารเดียวกัน, ไอพีแอดเดรส ,ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้เงื่อนไขที่
  2. เฉพาะเจาะจงและสมาชิกต้องขออนุมัติให้มีมากกว่าหนึ่งบัญชีภายใต้ เงื่อนไขในการได้รับการอนุมัติโดย W88 และดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว บัญชีของคุณจะอยู่ภายใต้ W88 ในการตรวจสอบและอนุมัติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ / อนุมัติและหรือที่จะระงับ / ปิดบัญชี
  3. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการใช้งานของข้อเสนอใด ๆ ให้กับสมาชิกใด ๆ หรือสมาชิกในกลุ่ม / สมาคมได้ตลอดเวลาและดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว
  4. โปรโมชั่น , ฟรีเดิมพัน , โบนัส ใช้งานได้กับสมาชิกที่มีบัญชีที่ถูกต้อง และ มีการฝากเงินจริงเท่านั้น

สมาชิกต้องอ่านทำความเข้าใจและเห็นด้วยกับทุกข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่น (T & C) ที่จัดให้มีในแต่ละโปรโมชั่น ถ้ามีข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นใด มีการละเมิดหรือมีหลักฐานใด ๆ ของสมาชิกที่กระทำการในทางทุจริตหรือจงใจโดยการวางชุดของการวางเดิมพัน, สมรู้ร่วมคิดหรือทุ่มชิปโดยสมาชิกหรือกลุ่ม / องค์กร / สมาชิกที่เป็นมืออาชีพเนื่องจากหวังโบนัสเงินฝาก , ยอดคืนเงิน , ฟรีเดิมพัน หรือ ข้อเสนออื่นๆ ของโปรโมชั่น W88.oi สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้เป็นโมฆะและหรือยกเลิกข้อเสนอดังกล่าว,เงินจากการชนะเดิมพันและค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากบัญชีของสมาชิกและ / หรือกลุ่ม บัญชี